Platoni kehad

Läbi müüdud
Platoni kehad on mäekristallist, pakendatud kenasse puidust karpi. Platoni kehade suurus on ca 1,4 - 2,5 cm. Karbi suurus on 17,2 x 3,5 x 4 cm.

Platoni kehad koosnevad viiest unikaalsest kujundist, mis on tähtsal kohal nii pühas geomeetrias kui ka tavageomeetrias. Need viis unikaalset kujundit on kuup, tetraeeder, oktaeeder, ikosaeeder ja dodekaeeder. Platoni kehadel on oma kindlad omadused. Tema kõik tahud on täpselt võrdse suurusega ning samakujulised. Kõik servad (küljed) on ühepikkused, tahkudevahelised sisenurgad on kõik ühe suurused ning kui asetada platoni keha õige suurusega sfääri sisse, siis puutuvad kõik platoni keha tipud sfääri pinda.